R.T. Titanic vzw steunt het goede doel!

Steun aan Kinderkankerfonds via de Fanfarathon

Ook de leden van R.T. Titanic vzw uit Kasterlee willen graag een steentje bijdragen voor het goede doel. Zo zal een gedeelte van de opbrengst van de 15de Short Rally Kasterlee gaan naar de twee Kinderkankerfondsen die ons landje telt. De Kinderkankerfondsen in Leuven en Gent geven financiële en psychologische steun aan kinderen met kanker maar ook aan hun gezinnen. De behandeling maakt de genezingskansen steeds groter maar behandelingen duren lang en gaan vaak gepaard met allerhande bijwerkingen. Ook ouders en familie hebben een gevoel van onmacht en gaan gebukt onder angst en onzekerheid. De beide kinderkankerfondsen organiseren allerlei projecten die de levenskwaliteit van kinderen met kanker bevorderen. De vergaarde middelen gaan ondermeer naar:

  • Wetenschappelijk onderzoek;
  • Gezellige speelruimtes;
  • Thuiszorg;
  • Organisatie van weekends en kampen;
  • Muziektherapie

De bijdrage van R.T. Titanic zal overhandigd worden via de actie Fanfarathon . Tijdens deze actie zullen de fanfares van Kasterlee, Lichtaart en Tielen op 14 september 2019 tezamen een muzikale marathon afleggen en al muziekspelend door de Kastelse straten stappen om op een centrale plaats te eindigen met een groots volksfeest. Het doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen door middel van sponsoring en organisatie van allerlei activiteiten en evenementen. De opbrengst hiervan wordt integraal geschonken aan de beide Kinderkankerfondsen.

Steun aan ESAR Dogs Belgium

ESARdogs Belgium is ontstaan uit een groep mensen die gepassioneerd bezig is met reddingswerk, in combinatie met honden. Zo is er niet alleen aandacht voor het opleiden van reddingshonden, maar ook voor alles wat erbij komt kijken: logistiek, communicatie en administratie.

ESAR (European Search and Rescue) werd in het leven geroepen om de samenwerking tussen de verschillende internationale teams te verbeteren. Door deze samenwerking kunnen er op zeer korte termijn heel wat honden worden ingezet, wat recent al vaak werd bewezen.

Momenteel maken ook teams uit België en Nederland deel uit van het ESAR-systeem. Zij trainen op regelmatige basis samen om zo de onderlinge communicatie en samenwerking te blijven verbeteren.

Wanneer er een ramp gebeurt of de verdwijning van een persoon wordt aangegeven, wordt het systeem in werking gebracht. Via dat systeem kunnen ze heel snel bekijken hoeveel personen er op dat moment beschikbaar zijn om ingezet te worden en op basis daarvan wordt dan beslist wie, waar en wanneer ingezet zal worden om te komen speuren.

Een gedeelte van de opbrengsten uit de toegangsgelden van de 15de Short Rally Kasterlee gaat naar ESAR Dogs Belgium om zo hun reguliere werking mee te helpen financieren en zodat deze vereniging verder kan investeren in nieuwe technieken en opleidingen. De leden van ESAR Dogs verzorgen trouwens al jaren de inkomposten, al dan niet met hond, tijdens de Short Rally Kasterlee en zullen dat ook dit jaar weer doen!