Vanaf nu vind je de voorlopige deelnemerslijst evenals de detailtiming terug in de deelnemerssectie! De deelnemerslijst krijgt regelmatig een update.